20 Haziran 2015 Cumartesi

SDCC ile 7 Segment Display Uygulaması ve 0-9 Sayıcı (16F877A) –Ders06// Copyright (C) 2015 Durali Kiraz
// PIC16F877A için hazırlandı.

#include <pic14regs.h>

typedef unsigned short int uint16_t;

//sigorta tanımlarımızı yapıyoruz.
__code uint16_t __at _CONFIG __configword =
      _FOSC_XT &&
      _WDT_OFF &&
      _BOREN_OFF &&
      _LVP_OFF ;

// Bu ms_bekle 168877a 4 Mhz frekansı için ayarlanmış bir fonksiyondur
void ms_bekle(uint16_t milisaniye)
{
   uint16_t i,j;
   for (i = 0; i < milisaniye; i++)
   {
    // Döngüde optimizasyon için bu asm komutu eklenmiştir.
     for (j=0; j < 46; j++)
       __asm nop __endasm;
   }
}


                                      // .gfedcba Görünen 
const unsigned char segment[]={ 
                                0x3F, // 00111111 0
                                0x06, // 00000110 1
                                0x5B, // 01011011 2
                                0x4F, // 01001111 3
                                0x66, // 01100110 4
                                0x6D, // 01101101 5
                                0x7C, // 01111100 6
                                0x07, // 00000111 7
                                0x7F, // 01111111 8
                                0x6F // 01101111 9
                             };

void main(void) // Ana fonksiyon alanı
{
   char i = 0; // Herhangi bir değişken tanımlanıyor
   TRISB = 0x00;// PORTB çıkış olarak yönlendiriliyor
   PORTB = 0x00;// PORTB'nin tüm çıkışları sıfırlanıyor

   for(;;) // Sonsuz döngüye giriliyor
   {
      PORTB = segment[i]; // Seven segment değerleri alınıyor
      i++;                // i bir artırılıyor
      ms_bekle(1000);     // 1000ms bekleniyor
      if(i>9)             // Eğer sayı 9'dan büyük ise 0'a dön
         i=0; // Değişken 0 yapılıyor
   }
}Bu dersimizde elektroniğin en önemli çıktı araçlarından 7 segment display ile 0~9 arası basit bir sayıcı (counter) yapmaya çalışacağız. 7Segment display; kısaca üzerinde 7 adet led'i bulunan elektronik bir parça. Çalışma şekli olarak ortak katot ve ortak anot olmak üzere iki çeşittir. Tabi bunların da alt çeşitlerinin olduğunu bilmek gerekiyor. Yazılımla bu 7 segmente ait ledlerden hangisinin yanıp hangisinin söneceğine karar veriyoruz. Olayın hepsi bu. Tabi bunun yanında ikili,üçlü hatta 4 lü segment display lerde kullanılmakta. Onlarla igili örneğimizi başka bir ders yada dersler olarak değerlendireceğiz.
Bu devredeki uygulayacağımız mantık bellirli zaman aralıklarında (1000ms) sırayla ilgili ledlerini yakıyoruz. Böylece sayı sayma efektimiz oluşmuş oluyor. Kod'a bakacak olursak; daha önceki derslerimizde bahsettiğimiz sigorta tanımlarımız, pic16f877a 4 MHZ için senkronize ettiğimiz ms_bekle isimli bekleme fonksiyonumuz yer almakta. Daha sonra kod üzerinde açıklamaya çalıştığımız segment isimli bir sayısal dizi tipimiz var. Diziyi onaltılık (hexadecimal) olarak tanımladık. İstersek binary yada onluk tipinde de yazabilirdik, farkeden bir şey olmaz. Dizide her değerin yanında ikilik karşılıklarını açıklama olarak yazdığımız dikkatinizi çekmiştir. By ikilik sayı görüntüsündeki 1 ler yanacak olan ledleri, 0 lar ise sönük kalacak ledleri işaret eder. Yani herşey 1 ve 0 olayı. Biz yinede hangi sayının gönderilen değerlerle 7 segment displayde görüneceğini Görünen diye belirttik. Herhalde bu husus anlaşılmıştır.

Ana kodumuza (main fonksiyonu) gelecek olursak; B portunun tüm pinleri çıkış olarak ayarlanmış, ardından başlangıç olarak 0x00 değeri gönderilmiştir. Sonrasında for ile sonsuz döngümüz başlamakta. Bu döngü içinde

PORTB = segment[i];

satırında segment isimli dizi değişkenin i ninci elemanı PORTB ye atanıyor. Bildiğiniz gibi diziler 0 başlangıç değerini indis olarak seçer. Yani sıfırıncı eleman ilk elemanıdır. Dolayısınla ilk olarak i=0 olduğu için segmentin sıfırıncı eleamanı (0x3F) PortB ye atanır. 0x3F gösterimde sıfırın gösterilmesini sağlar. Bu sebeple displayda 0 gözükür. Sonrasında

i++;

ile esasında “i = i+1” yapılır. Ve

ms_bekle(1000) ;

ile 1 saniye kadar bekleme yapılır.

if(i>9)
i=0;

satırı ile i eğer 9 a ulaşmışsa sıfırlanır. Yani döngü 10 kere dönüş yapar ve dizideki 10 elemanı sıra ile display'e gönderir. Bu döngü sonsuza kadar devam eder. Başka bir derste görüşmek üzere hoşçakalın.


duralikiraz.blogspot.com
20 Haziran 2015


Muvaffakiyet Allahtandır”Hiç yorum yok:

Yorum Gönder